Vision Global Tour
เกี่ยวกับเรา | ติดต่อสอบถาม | แผนผังเว็บไซต์
                 
รางวัลคุณภาพมาตรฐาน ปี 2015 - 2016 จากกรมการท่องเที่ยว
เที่ยวเกาหลี เที่ยวญี่ปุ่น
 
  หน้าหลัก ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ประชุม สัมมนา รถเช่า ข้อมูลการท่องเที่ยว ติดต่อเรา  
Vision Global Tour Vision Global Tour Vision Global Tour Vision Global Tour Vision Global Tour Vision Global Tour
 
เที่ยวเกาหลี

บริษัทวิชั่น โกลเบิ้ลทัวร์ จำกัด เราให้บริการ แพ็คเกจทัวร์, จองโรงแรม ทั้งโรงแรมในประเทศ และโรงแรมต่างประเทศ, บริการรถบัสปรับอากาศ, รถเช่า, จองตั๋วเครื่องบิน ทั้งจองตั๋วภายในประเทศ (Domestic Flight) และระหว่างประเทศ (International Flight), รับจัดทัวร์ในประเทศ กรุ๊ปทัวร์ ดูงาน ในประเทศ ตามงบประมาณที่พอใจ ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนา

บริษัทวิชั่น โกลเบิ้ลทัวร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้ง 8/18 หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต ถนนเจ้าฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 เราให้บริการครบวงจนด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ด้วยบุคคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ อาทิหัวหน้าทัวร์และมัคคุเทศก์ที่พูดได้หลายภาษา ได้แก่ ไทย, อังกฤษ, จีน เกาหลี และ ญี่ปุ่น

 

ทัวร์ขายดี
ทัวร์เกาะสิมิลัน (เรือเร็ว)
ทัวร์อ่าวพังงา (เรือหางยาว)
ทัวร์บานานาบีช เกาะเฮ (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ (เรือเร็ว)
ทัวร์แนะนำ
ซิตี้ทัวร์ รอบเมืองภูเก็ต
ซิตี้ทัวร์ รอบเมืองภูเก็ต ลูกค้าจัดเอง
ทัวร์ทะเลภูเก็ต
ทัวร์เกาะพีพี (เรือเฟอร์รี่)
ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะไข่ (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวัน เช้า/บ่าย (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เกาะไข่นอก (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะเฮ ครึ่งวัน (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะเฮ และ เกาะราชา (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะราชา
ทัวร์อ่าวพังงา 4 in 1 (เรือใหญ่)
ทัวร์อ่าวพังงา 5 in 1 (เรือใหญ่)
ทัวร์เกาะสุรินทร์ (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะไม้ท่อน (เรือเร็ว)
Hype Luxury Boat
ทัวร์เรือยอร์ช Pragram A
ทัวร์เรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน Pragram B10
ทัวร์เรือยอร์ช Pragram B14
ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก (เรือเร็ว)
ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า จากภูเก็ต (เรือเร็ว)
โชว์การแสดง
Phuket Fantasea
ทัวร์ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
Phuket Simom Cabaret
ไซม่อน คาบาเล่ห์ โชว์
Siam Niramit Phuket
สยามนิรมิต
แพคเกจทัวร์รวมที่พัก
» ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
» ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
     » 3D2N VG1 : Super Save
     » 3D2N VG2 : สิมิลัน
     » 3D2N VG3 : Save Save
     » 3D2N VG4 : ราชาเฮ + อ่าวพังงา
     » 3D2N VG5 : พีพี + อ่าวพังงา
     » 3D2N VG6 : เกาะไข่นอก+อ่าวพังงา
» ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
     » 4D3N VG1 : พีพี + เกาะไข่นอก
     » 4D3N VG2 : อ่าวพังงา + พีพี
แพคเกจติดเกาะ
» ติดเกาะพีพี 2 วัน 1 คืน
» ติดเกาะราชา 2 วัน 1 คืน
» ติดเกาะเฮ 2 วัน 1 คืน
» ติดเกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
แพคเกจทัวร์ระนอง
» ทัวร์เกาะค๊อกคอม เกาะหัวใจทะเลพม่า
» ทัวร์เกาะมังกร ทะเลพม่า
» ทัวร์เกาะนาวโอพี จากระนอง
» ทัวร์เกาะนาวโอพี 2 วัน 1 คืน - A
» ทัวร์เกาะนาวโอพี 2 วัน 1 คืน - B
» ทัวร์เกาะนาวโอพี 3 วัน 2 คืน - A
» ทัวร์เกาะนาวโอพี 3 วัน 2 คืน - B
แพคเกจทัวร์กระบี่
จัดทัวร์เป็นหมู่คณะ
» ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน
» ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน
» ทัวร์ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน
» ทัวร์ภูเก็ต 5 วัน 4 คืน
เช่ารถ รถรับส่ง
» รถตู้ VIP
» รถตู้ 14 ที่นั่ง
» รถเก๋ง
» รถยนต์ 7 ที่นั่ง
» รถบัสปรับอากาศ 38 ทีนั่ง
 
ทัวร์โปรโมชั่น
ทัวร์เกาะไม้ท่อน 1 Day Trip ทัวร์อ่าวพังงา โดยเรือหางยาว
ราคา 2,200 บาท ราคา 1,200 บาท
ทัวร์ขายดี
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
ทัวร์เกาะสิมิลัน (เรือเร็ว) ทัวร์อ่าวพังงา (เรือหางยาว) ทัวร์บานานาบีช เกาะเฮ (เรือเร็ว) ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ (เรือเร็ว)
ราคา 2,100 บาท ราคา 1,200 บาท ราคา 1,500 บาท ราคา 1,500 บาท
ทัวร์แนะนำ
Phuket Tour Phuket Tour    
ซิตี้ทัวร์ รอบเมืองภูเก็ต
ซิตี้ทัวร์ รอบเมืองภูเก็ต
ลูกค้าจัดเอง
   
ราคา 1,800 บาท ราคา ราคา 1,000 บาทบาท    
       
ทัวร์ทะเลภูเก็ต
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
ทัวร์เกาะพีพี (เรือเฟอร์รี่) ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ (เรือเร็ว) ทัวร์เกาะพีพี เกาะไข่ (เรือเร็ว) ทัวร์เกาะไข่ (เรือเร็ว)
ราคา 950 บาท ราคา 1,400 บาท ราคา 1,400 บาท ราคา 990 บาท
       
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
ทัวร์เกาะไข่ครึ่งวัน เช้า/บ่าย (เรือเร็ว) ทัวร์เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เกาะไข่นอก (เรือเร็ว) ทัวร์เกาะเฮ (เรือเร็ว) ทัวร์เกาะเฮ และ เกาะราชา (เรือเร็ว)
ราคา 800 บาท ราคา 1,700 บาท ราคา 800 บาท ราคา 1,100 บาท
       
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
ทัวร์เกาะราชา ทัวร์อ่าวพังงา 4 in 1 (เรือใหญ่) ทัวร์อ่าวพังงา 5 in 1 (เรือใหญ่) ทัวร์เกาะสุรินทร์ (เรือเร็ว)
ราคา 1,000 บาท ราคา 1,400 บาท ราคา 1,400 บาท ราคา 2,500 บาท
       
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
ทัวร์เกาะไม้ท่อน (เรือเร็ว) Hype Luxury Boat ทัวร์เรือยอร์ช Pragram A ทัวร์เรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน Pragram B10
ราคา 2,200 บาท ราคา 3,500 บาท ราคา 3,000 บาท ราคา 2,900 บาท
       
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour  
ทัวร์เรือยอร์ช Pragram B14 ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก (เรือเร็ว) ทัวร์เกาะรอก เกาะห้า จากภูเก็ต (เรือเร็ว)  
ราคา 2,900 บาท ราคา 850 บาท ราคา 2,499 บาท  
       
โชว์การแสดง
Phuket Fantasea Phuket Simom Cabaret Phuket Tour  
Phuket Fantasea
ทัวร์ชมโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี
Phuket Simom Cabaret
ไซม่อน คาบาเล่ห์ โชว์
Siam Niramit Phuket
สยามนิรมิต
 
ราคา 1,150 บาท ราคา 600 บาท ราคา 1,200 บาท  
       
แพคเกจทัวร์รวมที่พัก
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน 3D2N VG1 : Phi Phi 3D2N VG2 : สิมิลัน 3D2N VG3 : Save Save
ราคา 3,100 บาท ราคา 5,225 บาท ราคา 3,950 บาท ราคา 3,450 บาท
       
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
3D2N VG4 : ราชาเฮ + อ่าวพังงา 3D2N VG6 : เกาะไข่นอก+อ่าวพังงา 4D3N VG1 : พีพี + เกาะไข่นอก 4D3N VG2 : อ่าวพังงา + พีพี
ราคา 4,850 บาท ราคา 4,700 บาท ราคา 3,950 บาท ราคา 4,700 บาท
       
แพคเกจติดเกาะ
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
ติดเกาะพีพี 2 วัน 1 คืน ติดเกาะราชา 2 วัน 1 คืน ติดเกาะเฮ 2 วัน 1 คืน ติดเกาะสิมิลัน 2 วัน 1 คืน
ราคา 2,250 บาท ราคา บาท ราคา บาท ราคา บาท
       
แพคเกจทัวร์ระนอง
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour  
ทัวร์เกาะค๊อกคอม เกาะหัวใจทะเลพม่า ทัวร์เกาะมังกร ทะเลพม่า ทัวร์เกาะนาวโอพี จากระนอง  
ราคา 3,700 บาท ราคา 3,700 บาท ราคา 3,700 บาท  
       
เช่ารถ รถรับส่ง
Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour Phuket Tour
รถตู้ VIP 11 ที่นั่ง เริ่มต้น 8 ชั่วโมง รถตู้ 14 ที่นั่ง 10 ชั่วโมง รถเก๋ง 8 ชั่วโมง รถยนต์ 7 ที่นั่ง 8 ชั่วโมง
ราคา 1,900 บาท ราคา 2,500 บาท ราคา 2,000 บาท ราคา 2,200 บาท
       
Phuket Tour Phuket Tour    
รถบัสปรับอากาศ 38 ทีนั่ง One Way รถบัสปรับอากาศ 38 ทีนั่ง 8 ชั่วโมง    
ราคา 4,500 บาท ราคา 8,900 บาท    
       
 

เที่ยวปักษ์ใต้ปักหมุด หยุดเวลา
ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีระสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม

ทัวร์ภูเก็ต 1 คืน 2 วัน Save Save
More detail

ทัวร์ภูเก็ต 2 คืน 3 วัน
More detail
ทัวร์ภูเก็ต2 คืน 3 วัน Save Save
More detail
ทัวร์ภูเก็ต 3 คืน 4 วัน
More detail

 

จองโรงแรม


 

Phuvaree Resort - Enveloping You in Care and Blissful Satisfaction

Conceived as a place to escape the world, Phuvaree Resort in Phuket, Thailand offers an enclave to rediscover the softer rhythms of long days, easy nights, and the salve of peace. These inspirations coupled with impeccable accommodation made for an exquisite retreat that truly comforts and rejuvenates.

Detail   Book Now

 

Patong Cottage Resort
Phuket from a Better

View When it comes to a getaway beach vacation, is it necessary to stay at a hotel along the shore? The answer would be 'not always', especially when it comes to the renowned Patong beach of Phuket; the southern paradise of Thailand. In truth, this destination becomes even much prettier when seen above sea level.

Detail    Book Now

ทัวร์ต่างประเทศ


   
   
พิเศษ !! ตามรอยซีรียดัง YOU WHO CAME FROM THE STAR (เดือน มิ.ย-ส.ค) หรือ ...พิเศษ!! PAJU ENGLISH VILLAGE (เดือน พ.ค)
Detail   Book Now
 

ผลงานที่ผ่านมา ประชุมสัมมนา


กรุ๊ปเหมา      
       
โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัว
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพัทลุง ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558
ดูรูปภาพ
โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัว
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
ดูรูปภาพ
โครงการกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพันในครอบครัว
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
ดูรูปภาพ
ทัวร์ภูเก็ต 2 คืน 3 วัน
โครงการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยรามกำแหง
ณ จังหวัดภูเก็ต
ดูรูปภาพ
       
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต 1 คืน 2 วัน
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต 1คืน2วัน
โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดตรัง
ทัวร์ภูเก็ต 1 คืน 2 วัน
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดระนอง
ทัวร์จ.ชุมพร 1 คืน 2 วัน
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพัทลุง
       
ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ต    
ทัวร์ภูเก็ต 2 คืน 3 วัน
Group Kasikorn April 2015
ทัวร์พังงา
กรมพลศึกษา
   

กรุ๊ปต่างประเทศ      
       
Trip Tokyo Japan Trip Korea Trip Korea Trip Korea
Trip Tokyo Japan
Date: 8-12 Aug.2014 By WDCK
Trip Korea
Date: 17-20 Sep.2013
Trip Korea
Date: 11-14 Dec.2013
Trip Korea
Date: 26-30 May.2014
 
Vision Global Tour 8/18 หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 087-0382666, 076-510785
แฟกซ์ : 076-608-889
อีเมลล์ : vision.gt168@gmail.com
เว็บไซต์ : www.visionglobaltour.com
Blog counter
เที่ยวเกาหลี